Fahreddin ALTINTAŞ

Uşşaki Şeyhi (K.S.A)

Var mıdır ?

Ben dervişim diye gönül açarsın

Hakk’ı zikretmeye dilin var mıdır

Sen kendini görsene elde ne ararsın

Hâli hâl etmeğe hâlin var mıdır

Bir gün balık gibi ağa sararlar

Mürşidinden rehberinden sorarlar

Tütsü yakıp köşe köşe ararlar

Ben arıyım dersin balın var mıdır

Derdi olamyanlar dertle yanar mı

Tahkîk derviş ikrârından döner mi

Her bir uçan gül dalına konar mı

Ben bülbülüm dersin gülün var mıdır

Âşık der kim benim derdim deşilmez

Derdi olmayanlar derde düş olmaz

Mürşidsiz, rehbersiz yollar aşılmaz

Mürşit eteğinde elin var mıdır.

Categories: Fahreddin ALTINTAŞ