Fahreddin ALTINTAŞ

Uşşaki Şeyhi (K.S.A)

TARIK-İ Uşşaki-NİN SİLSİLEİ ALİ ‘Si

1 — Hz. Muhammed Mustafa (SAV)

2 — Hz. Ali Keremallahu vechehu

3 — Hasan Basri R.A

4 — Şeyh Habibi Acemi K.S.

5 — Şeyh Ebu Süleyman Davud’u Tai K.S.

6 — Şeyh Ma’rufu Kerhi K.S

7 — Şeyh Sırrıyüs Sakati K.S

8 — Şeyh Meşadi Dinnuri K.S

9 — Muhammed Dinnuri K.S

10 — Şeyh Muhammed Bekri K.S

11 — Şeyh Vecihiddin Gazi K.S

12 — Şeyh Ebu Necip Abdül Kahiri SührEverdi K.S

13 — Şeyh Gudbuddin Ebhari K.S

14 — Şeyh Muhammed Rukneddin Necaşi K.S

15 — Şeyh şihabeddin Ebhari K.S

16 — Şeyh Seyyid Muhammed Cemaleddin Tebrizi’nin K.S

17 — İbrahim Zahid Geylani K.S

18 — Şeyh Ahi Ömer Geylani K.S

19 — Şeyh Piri Ömer Geylani K.S

20 — Şeyh Muhammed Merami K.S

21 — ŞEYH Hacı İzettin K.S

22 — Şeyh Sadrettin Hayami K.S

23 — Şeyh Seyyid Yahya-i Şırvani K.S

24 — Molla Şeyh Pir Muhammed Erzincani K.S

25 — Şeyh İbrahim Taceddin Kuşeyri K.S

26 — Şeyh Alaaddin Aski K.S

27 — Şeyh Muhammed Şemseddin Yiğitbaşı K.S

28 — Şeyh Hacı İzzettin Karamani K.S

29 — Şeyh Ümmi Sinan K.S

30 — Şeyh Esseyyid Ahmed Semerkandi K.S

31 — Şeyh Esseyyid Pir Hasan Hüsameddin Uşşaki K.S

32 — Şeyh Mîm-i K.S Saruhanlı miyim

33 — Şeyh Ömer Kudsi Gelibolulu K.S

34 — Şeyh Alim Sinan K.S

35 — Şeyh Muhammed Keşani K.S

36 — Şeyh Halil Gümülcinevi K.S

37 — Şeyh Abdülkerim Gümülcineli K.S

38 — Şeyh Osman Sıdgı K.S

39 — Şeyh Muhammed Hamdi (Edirneli meşhur Bağdadi) K.S

40 — Şeyh Seyyid Muhammed Cemaleddin K.S

41 — Şeyh Abdullah Selaaddin K.S

42 — Şeyh Muhammed Zühdü K.S

43 — Şeyh Ali Vasfi Galip K.S

44 — Şeyh Muhammed Tevfik K.S

45 — Şeyh Pir Ömer Hulusi (Uşşaki Nazenin) K.S

46 — Şeyh Hüseyin Hakkı K.S

47 — Şeyh Ahmed Talibi İrşadi Baba K.S

48 — Şeyh Hüseyin Hüsnü K.S

49 — Şeyh Elhac Hafız Mehmet Tevfik Özel K.S

50 — Şeyh Gölköylü Mehmed Efendi (Yalı Camii İmam hatibi) K.S

51 — Şeyh Halim Gençoğlu K.S

52 — Şeyh Ahmet Halit Özel K.S

53 — Şeyh Fahreddin Altıntaş K.S

Categories: Tarık-i Uşşaki'nin Silsilei Ali'si