Fahreddin ALTINTAŞ

Uşşaki Şeyhi (K.S.A)

EY MUHAHİT! EY TANRININ SURETE BAĞLANMIŞ NURU!

ALLAH’u Teâla kendini bilen nezih ruhların biricik sevgilisidir.
Bütün kemâlat O’ndandır. İdrâk kuvvetleri müttefikan kemaletın sonsuz lezzetleriyle
tatlı bir hayat içinde mesttir. Bu duyguya yükselebilen gönüllerin -Acz ve Za’r içinde kıvranıp
durmakta olan – masivaya bakmave onların içinden ALLAH’a denk bir sevgiki aramaya tenezzülü yoktur.
Vücut kafesinden kurtularak gönül semasından sonsuzluğa uçmayı öğren. Birkaç zamana yan,
sonra nur olacaksın. Birkaç zaman ağla, sonra saadet bulacaksın. Birkaç zaman bekle ki, kırmızı
ve akra kan süt olsun. birkaç zaman inle ki bütün iniltileri işiten olacaksın.
Kendini bil ki, Rabbini bilmiş olasın.

Hürriyetine kavuş ki uyanıklığın nimetlerinden istifade edesin. Gönül Alemindeki sırları birer birer
çözmesini bil! Oranın hususî lisanını öğren ki, tılsım bozulsun. Her zeereden sana “YA HU” diyen bir ağız belirsin.
Nihayet ALLAH’ın tecelligahı olan gönlünden de ” Beni nerede artıyorsun, Ben buradayım” diyen bir ses duyabilesin.

Alemlerin incisi şanlı Peygamberimizin avucunun içinde gaip ol ki, gönül mülkünün padişahına lâyık mekan olduğunu anlayabilesin.

YÂ İLÂHİ! Seni sevmeyen, Seni tanımayan gönülden, Senden haber veremyen ilimden, Mânâsız sözlerden sana sığınırız.
Nefsin perdelediği ulvî ruhumuzu bizlere hatırlatan, yüceler yücesi ALLAH’a (C.C.) sonsuz hamdü senalar ederiz.
Selât’ü selam İslamın nurlu yolunu ışıtan Tevhit Hüzemsini üzerimize tutan, Gönül semasının Güneşi, âlemlerin sevgilisi, ilim şehrinin sultanı,
Hz. Muhammed Mustafa (S.A.V.) Efendimizin üzerine ve onun muhterem Ehl-i Beytinin,Ashabının, Ezvacının ve Etba’ının üzerine olsun…(AMİN)

Fahreddin ALTINTAŞ (K.S)

Categories: Yazılar