Fahreddin ALTINTAŞ

Uşşaki Şeyhi (K.S.A)

6- NEFS-İ MARDİYYE

İRCİ’IY İLÂ RABBİKİ RÂDİYETEN MARDIYYEH

“Sen ondan hoşnut, O ‘ da senden hoşnut olarak rabbine dön” ( Fecr. 28)

Bu makama yükselen nefsten Hazret-i ALLAH razı  olduğu için Nefs-i Mardiyye adını almıştır. Razı olmuş nefis demektir.

Bunun seyri; ma’ALLAH tır. Alemi (Avalim); şu görünen şahadet (Nasut) alemidir. Hali (ahval); Hayrettir (Fenâ-ı Fiel Fenâ) dır. Yeri (Muhal); Hâfâ dır. Yolu (Varidat); şeriattır. (Sıdkiyyet) tir. Görme (Şuhut); Cemel cem’dir. Esmai KAYYUM’dur. Nurları; Siyahtır.

Sıfatları: Allah ve Rasul’ünün ahlakı ile ahlaklanmaktır, hataları bağışlamak, ayıpları örtmek, güzel zanda bulunmak, herkese lütuf ve şefkat göstermek, insanları karanlıktan kurtarmak için onlara meyl ve muhabbet…

Ancak bu meyil ve muahbbet sadece  ALLAH için olup, acıma ve şefkatten ibarettir. Görünüşte insanlardan ayrılmaz, fakat batında HAK ile dir. Kalbi masivadan kurtulmuştur.

Muhtaç olduğu ilimleri ALLAH’ın izniyle mânâ aleminden madde alemine taşır ki, insanlar istifade etsin.

Categories: Uşşaki Tarikatinin Virdi