Fahreddin ALTINTAŞ

Uşşaki Şeyhi (K.S.A)

5- NEFS-İ RAZİYE

YÂ EYYETÜHENNEFSÜLMUTMAİNNE İRC-IY İLA RABBİKİ RADİYETEN MARDİYYEH

“Ey huzur içinde olana!”

“Sen ondan hoşnut, O’da senden hoşnut olarak Rabbine dön” (Fecr. 27-28)

Hazret-i ALLAH’ın bütün  imtihan ve ibtilalarına sadakât göstermiş, gelmiş ve gelecek her şeye razı olmuş, bütün gayret ve arzusu Mevlanın hoşnutluğunu kazanmak olan nefsin haline “Nefs-i Raziye” denir.

Bu makamda salik denize düşen çöp gibi olmuştur. Deniz onu istediği tarafa çalkaladığı gibi, o da hükm-i illahiyye öylece teslim olmuştur. İradesini Hakk’ın iradesine bağlamış, reyini de O’na vermiştir.

Bu nefsin seyri; “Fillah” tır. Alemi (Avalim); Lahut alemidir, Hali (Ahval); (Hayret) fenaya varmış olmaktır. Yeri(Muhal); sırrın sırrı dır. Yolu(Varidat); Velayet’tir, Göreme (Şuhut); El Cem, Esmai HAY, Nurları; sarıdır.

Sıfatları: Vera, hulûs, Muhabbet, mevla ile dostluk, ilahi huzur, keramet, Mâsivâyı terk, teslimiyet, rızâ, eziyetlere sabır, halkı irşad, en ince edeptir, Duası reddedilmez. Herkes tarafından saygıyla karşılanır.

Raziye ile bundan sonra gelen Merdiyye makamlarında olan nefisler Kur’an-ı Kerim’de şu hitap-ı İlahi iletaltif edilmiştir.

“Dön Rabbine sen O’ndan râzı, O senden râzı olarak…”( Fecr. 28)

Categories: Uşşaki Tarikatinin Virdi