Fahreddin ALTINTAŞ

Uşşaki Şeyhi (K.S.A)

4- NEFS-İ MUTMAİNNE

“ELLEZİYNE ÂMENÛ VE TATMAİNNÜ KULÛBÜHÜM BİZİKRİLLÂH ELÂ BİZİKRİLLAHİ TATMAİNNULKULÛB”

“Onlar inanmışlar, kableri ALLAh’ı anmakla huzûra kavuşmuştur, dikkat edin, kalbler ancak ALLAH’ı anmakla huzûra kavuşur.”

 

Şirkten, şüpheden, isyan ve hatadan temizlenmiş, Mevlâ hitabıyka ıstırablardan kurtulup huzrura kavuşmuş nefis demektir. Kâlp üzerindeki dördüncü perdenin kalmasıyla ruh mutmainne makamına yükselmiştir.  Nitekim Cenab-ı Hak bu derceye yükselmiş nefse, “yâ eyyetühennefsülmutmainne”

” Ey Mutmainne olan nefis!” kelamı ile hitap etmektedir. ( Fecr. 27 )

Nefs-i Mutmainne’de mürid seyri; “Seyr-i anallah”tır. Alemi (Avalim); ceberut, hakikatı Muhammediye’dir. Hali (Ahval); sadık bir tatmin halidir, (Vasıl) dır. Yeri (Muhal); sırdır. Yolu (varidat); Marifet’tir. Görme (Şuhut); Cem, Esmaî HAK, Nurları; Beyaz dır. Kendisine gelen mana şeriatın bazı sırlarıdır.

Sıfatları: Cömertlik, tevekkül, sabır, şükür, hilm, teslimiyet, rıza, sıdk, ibadet, rifk, güler yüzlülük, tam müşahade, sürekli huzur, büyüklere tazim, kalp sevinci, tatlı dil, kusurları örtme hataları bağışlama…

Salik bu makamda Kur’an ve sünnete tam olarak uyar. Bu makamda olan kişiyi görenlerin gözleri, dinleyenlerin kulakları zevk duyar. Sözleri bıkkınlık değil, sıdk ve safa verir.

Dilleri şeriat hikmetlerine  hakikat sırlarına ve mana incilerine tercümanlık eder. Oysaki, ne bir kitap mütalaa etmiş, ne de kimseden bilgi istemiştir. Çünkü o ilhamat-ı ilahiye mazhar olmuştur. Bundan dolayı edep ve haya deryasına dalmıştır. Ona haşyet ve heybet hali verilmiştir, vakar elbisesi giydirilmiştir. İnsanlarla ara sıra görüşüp, iç alemine doğan hikmetlerinden onlara söyler. Dostlarını istidatları kadar irşad eder. Çoğu vakitlerini ibadetle geçirir. Ta ki daha yüksek derecelere ulaşmaktan mahrum kalmasın. Bu makamda dua ve virdleri devamla, Rasulullah (S.A.V) ın sevgisi bambaşka bir hal alır.

Categories: Uşşaki Tarikatinin Virdi