Fahreddin ALTINTAŞ

Uşşaki Şeyhi (K.S.A)

2- NEFS-İ LEVVÂME

“VE LÂ UKSİMU BİNNEFSİLLEV VAMETİ.”

“Ve kendini kınayan nefse yemin ederim ki..”

İnsan ruh; Hayvani Ruhun emmare iken işlediği günahlardan ve kötülüklerden pişmanlık duyar ve kendisini kınamaya başlarsa, onun bu haline “Nefs-i Levvâme” denir.

İkinci makama yükselen sâlikin artık kalbindeki yedi perdeden birisi kalkmıştır. İbadetlerini yapar, yasaklardan kaçınmaya,emr-i ilahiyi yerine getirmeye çalışır. Buna rağmen yine günah işler, fakat hemen arkasından da pişman olup tevbe eder. Ayeti Kerimede;

“Onlar ki, günahon büyüklerinden ve hayasızlıklardan kaçınırlar, yalnız bazı küçük kusurlar işleyebilirler. Şüphesiz ki Rabbinin mağfireti geniştir. “(Necm 32)

Bu makamın Seyri (Alallah) tır. Alemi(Ahvalim); Misal, Hali (Ahval); (şevk) muhabbed’tir Yeri (Muhal); gönüldür (Kalptir). Yolu (Varidt); Tarikat’tır. Görme (Şuhut); Tevhidi sıfat’tır. Esami; ALLAH tır. Nurları; Kırmzıdır.

Sıfatları: Kınama, heves, kötü fikir, ucb, işret, hakla çekişme, kahır, temennü, gizli riya, makam sevgisi ve şehvet tutkusudur. Nefs-i Emmare’nin bir kısm sıfatları hâla mevcut olmasına rağmen Hakkı Hak, Batılı Batıl olarak görür ve bilir. Şeriat ameli ve muhabbeti eksilmez. Kötü hallerindne dolayı üzülür faakt o kötü sıfatlardan kurtulması gücünün dışındadır.

Nefs-i Levvame’de gizli bir riya ve kendini beğenme hastalığı vardır. İyi amellerine halkın muttali olmasını ister. Övülmekten memnun olur Bu kötü huyundan hoşlanmamasına rağmen, kalbinden de söküp atamaz. Nefs-i Levvame’de bulunan kimse takva ehlinden sayılır. Bu makamın en yüksek derecesi ihlastır. Ancak amellerinde ihlas da olsa, salik yinede tehlikenden kurtulmuş değildir. Buna rağmen Alalh katında kutsiyet ifade eden bir makamdır.

Categories: Uşşaki Tarikatinin Virdi