Fahreddin ALTINTAŞ

Uşşaki Şeyhi (K.S.A)

NEFİS VE DERECELERİ

Ey salik!

Ulvi olan Ruh, bu karanlık cesetle birleşince yedi perde ile aslî halinden perdenlenmiştir. Bu perdelerden her birine nefssin dereceleri veya makamları denir.

Tam yedi perdeli halî Nefs-i Emmaredir. Bir perdenin kalkmasıyla Levvâme, iki perdenin kalkmasıyla Mülhime, üç perdenin kalkmasıyla Mutmainne gibi isimler alır.

Her perde kalktıkça, Ruha mânevi alemden ışıklar sızar. Tam perdeli halinde ise hiç ışık sızmaz. Perde sayısı azaldığı nispette nefis saflaşır. Bütün perdelerin kalması hâlinde ise tamamen nûr kesilir.

Uşşaki Tarikatının virdinden de anlaşılacağı üzere, yukarda saydığımız perdelerin her birisine bir esma tekabül etmektedir. Bu esmalara çalışıldıkça ALLAH’ın izni ve Mürşid-i Kamil’in himmetleri ile her bir perde kalkar.

Diyelim ki; yedi perdeden biri olan Nefs-i Emmare’de salik “La İlahe İllallah” esmasını Levvame de “Ya Allah” esmasını, Mülhime’de “Ya Hu” esmasını çekmekle bu perdeler kalkar.

Bu perdelerin kalkmasıyla iş bitmiyor, bu perderlerin tekrar inmemesi için her an ALLAH’ı (C.C) zikretmeli ve bu esmalara devamlı çalışmalıdır.

Categories: Uşşaki Tarikatinin Virdi