Fahreddin ALTINTAŞ

Uşşaki Şeyhi (K.S.A)

Hakk’ın Aşıkı

Hak onun maşuku o Hakkı’ın aşıkı

Pir Hüsameddin’dir yolu Uşşaki

Nefsinden soyunup oldu Kakk’a vasıl

Varis-i Nebi’dir ol evlad- Resül

Aşk denizine daldı onun gavvas-ı bahri

Fakr ile erdi fahre oldu el fakr ü Fahri

Mi’raç edüp erdi sırr-ı Hakk’al-yakine

Sultan oldu bütün inse ve cinne

Seyran eyledi hep şarkı garbı dü alemi

Kendinde buldu arş ü ferşi, kürs-i levh-ü kalemi

Velayetini tasdik eyledi bütün piran

Hulk-ı hasendir ol, sözleri Kur’an

Tecelli eylemiş vechinde sırrı Hüda

Etmesin bizi himmetinden Rabbin cüda

Sen de ayaklarına yüzün turab et hoca

Categories: Halit ÖZÇELİK