Fahreddin ALTINTAŞ

Uşşaki Şeyhi (K.S.A)

YUNUS İLE MANADA MÜLAKAT

Men aşk ile pişmişem

Canu tenden geçmişem

O alemden göçmüşem

Bu alemin sultanıyam

Gayrı yok sende bende

Men sendeyim sende mende

Hakkı bulursan kendüde

Sen alemin sultanısan

Aşk pazarına girmişez

Türlü metan görmüşez

Hakkel  aru pazar olmaz

 

Categories: Fahreddin ALTINTAŞ