Fahreddin ALTINTAŞ

Uşşaki Şeyhi (K.S.A)

Hû Allah

Hû Allah

Ben bir çeşme yaptırdım mermer taşından, Allah

Suyunu akıttım  gözüm yaşından, Allah

Hiç fayda görmedim dünya işinden, Allah

Ben Allah demeyince sabredemem, Hû Hû

Ben Mevlam demeyince eylenemem, Hû Hû

Erenlerin pîri Veysel Karânî, Allah

Ebû Bekir,  Ömer, Osman hem Ali, Allah

Onlar Muhammed’in serv-i revânı, Allah

Ben Allah demeyince sabredemem, Hû Hû

Ben Mevlam demeyince eylenemem, Hû Hû

Ben bu meclislerde hayretler gördüm, Allah

Uyudum uyadım hep âyân gördüm, Allah

Habîbin nûrunu yanarken gördüm, Allah

Ben Allah demeyince sabredemem, Hû Hû

Ben Mevlam demeyince eylenemem, Hû Hû

Cennet-i Âlâ’ya gireyim dersen, Allah

Gonca güllerini dereyim dersen, Allah

Hakk’ın cemaâlini göreyim dersen, Allah

Ben Allah demeyince sabredemem, Hû Hû

Ben Mevlam demeyince eylenemem, Hû Hû

Yunus der ki bu dünya yalandır, Allah

Ömrüm geldi geçti hâlim yamandır, Allah

Âşık olanlara uyku haramdır, Allah

Ben Allah demeyince sabredemem, Hû Hû

Ben Mevlam demeyince eylenemem, Hû Hû

(sf. 61-62)

Categories: İlahiler