Fahreddin ALTINTAŞ

Uşşaki Şeyhi (K.S.A)

UŞŞAKİ TARİKATININ VİRDİ

MÜRİDİN GÜNLÜK DERSLERİ:

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM

LAİLAHE İLLALLAH MUHAMMEDEN RASULLULAH

“NEFSİNİ BİLEN RABBİNİ BİLİR”

(Hz. Muhammed S.A.V)

Abdest alındınktan sonra;

ALLAH rızası için iki rek’at namaz kılınır.

Birinci Rek’atta; Bir FATİHA üç İHLAS okunur.

İkinci Rek’atta; yine bir FATİHA ve üç İHLAS okunur.

KIBLEYE MÜTEVECCİHEN OTURULUR VE BESMELE ÇEKİLEREK DESTUR PİRİM EFENDİM DESTUR denir

ve;

Önce üç İHLAS bir FATİHA okunur .

Hasıl olan ecir ve savabı önce iki cihan güneşi Peygamberimiz Hz. MUHAMMED MUSTAFA (S.A.V.) efendimiizn ruhu şeriflerine ve Hz. Adem’den peygamber efendimize kadar gelmiş geçmiş bütün peygamberlerin Âlî’nin, Ashabının , Ezvacının, Evladının bütün ümmetlerinin ruhlarına hadiye edilir.

Yine üç İHLAS bir FATİHA okunur .

Hasıl olan ecir ve savabı gelmiş geçmiş bütün ehli tarikatın ve UŞŞAKİ tarikatının Aktaplarının, Pirlerinin, Şeyhlerinin, Mürşid  ve Müritlerinin, Erenlerin, Evliyaların, Şühedanın, Salihinin, Aşıkinin, Sıddıkkinin, Meczubinin, Arifinin, Sabirinin ve Pirimiz Hz. Seyit HASAN HÜSAMEDDİN Uşşaki (KSA) efendimizin ve hasseten Şeyhimiz Efendimiz Fahreddin ALTINTAŞ Uşşaki (KSA) efendimizin, ilel mağrip ilel maşrik bütün ehli imanın mümin ve müminatın ruharına ve aile efradımızın gelmiş geçmişlerinin ruhlarına hediye edilir.

Son olarak önce bir FATİHA ve üç İHLAS okunur .

Bundan hasıl olan ecir ve sevabı Uşşaki tarikatının hayatta olan Şeyhlerinin, Mürşit ve Müritlerinin hasseten Şeyh Efendimizin ruhaniyetlerine hediye edilir. Onların Sıhat ve Selametleri için el FATİHA denir.

Sonra RABITA yapılır.

Rabıtadan sonra, “Destur pirim efendim destur” denir ve:

101 ESTAĞFİRULLAH Sonunda (Esatağfirullah ve tübdü illallah ve neheytü kalbi an masivallah) denir.

101 ALLAHÜMME SALLİ ALA SEYİDİNA MUHAMMEDİN VE ALA ALİ SEYYİDİNA MUHAMMED

101 LAİLAHEİLLALLAH Sonunda (Muhammeden Rasulullah) denir.

NOT:( Yeni derse giren mürid buraya kadar çalışacak; diğer esmalar, Şey Efendinin tasarrufundadır. )

101 YA ALLAH Sonunda ( Celle Celalehu) denir.

101 YA HU Sonunda ( La mevcuda illa HU ) denir.

101 YA HAK Sonunda ( Hak Muhammeden Rasullullah) denir.

101 YA HAY Sonunda ( La mabude vela mevcude vela murade illa HAY) denir.

101 YA KAYYUM Sonunda (La mevcude illallah) denir.

101 YA KAHHAR Sonunda ( Şefaat ya Rasulullah) denir.

101 YA FETTAH Sonunda ( Vema erselnake illa Rahmeten lil alemin) denir.

101 YA EHAD Sonunda ( ve nübüvetike ya Muhammed) denir.

101 YA VAHİD Sonunda ( Üç defa Edrikni ya Ali) denir.

101 YA SAMED Sonunda ( Celle Celalehu) denir.

101  YA VEDÜD Sonunda ( Nasrun minallahu vel fethun garibun ) denir.

101 YA DÂFİ YAMUİN

101 YA ALLAH YA LATİF YA SETTAR

Esamalarına devam edilir.

Not: ( Esmalar geçildikçe geçilen esmalardaki “Ya” kaldırılıp sadece esmanın adı zikredilir.

“Ya Allah” yerine  “Allah” denir.)

Categories: Uşşaki Tarikatinin Virdi