Fahreddin ALTINTAŞ

Uşşaki Şeyhi (K.S.A)

Fahreddin ALTINTAŞ tır.

Ben bir zâta âşık oldum
İsmi Fahreddin ALTINTAŞ tır.
Yoluna canımı koydum
İsmi Fahreddin ALTINTAŞ tır.
Yoluna canımı koydum
Sultan Fahreddin ALTINTAŞ tır.

Ol evlad-ı Resüldür.
Hak katında makbuldür.
Daim solmaz bir güldür
Şeyhim Fahreddin ALTINTAŞ tır.
Daim solmaz bir güldür
Pirim Fahreddin ALTINTAŞ tır.

Yoktu sultanım ebedi
Sübhanımın Güz güneşi
Müridlerin can yoldaşı
Canım Fahreddin ALTINTAŞ tır.
Dervişlerin can babası
Babam Fahreddin ALTINTAŞ tır.

Categories: İlahiler