Fahreddin ALTINTAŞ

Uşşaki Şeyhi (K.S.A)

Hatırla

Soğuk kış gününde sefil titreyen
Elemle inleyen, gamı bitmeyen
Dalgın dalgın bakan, dizi tutmayan
Birini görürsen beni hatırla

İnleyerek yolda ayak sürüyen
Sefâlet içinde saygı arayan
Tomurcuk iken dalda kuruyan
Birini görürsen beni hatırla

Kaderin elinde oyuncak olan
Günleri kararan, bedeni solan
Acıyla kıvranıp, yâr diye ölen
Birini görürsen beni hatırla

Sevdim, sevilmedim bilmem ki niçin
Yanıyorum aşkınla ben için için
Yerin tekeden varsa toplayıp göçün
Birini görürsen beni hatırla

Mihnet ile geldim gamla giderim
Dâim senin için çile çekerim
Senden gayrısına sır mı söylerim
Diyeni duyarsan beni hatırla

Bu âlemde ne ettiğin bilmeyen
Verdiği sözlerde durup dönmeyen
Ağlayıp ağlayıp gözyaşın silmeyen
Birini görürsen beni hatırla

Olsan da sitemkar vız gelir bana
Hayat bahşediyor aşkın, bu ölü cana
Rastlarsan dost yoluna kurbân olana
İşte o zaman beni hatırla

Aşkın ateşiyle benim gibi yakılan
Âbâd iken vîrân olup yıkılan
Gözlerinden kanlı yaşlar dökülen
Birini görürsen beni hatırla

Ben Fahriyem aşk yolunu seçmişem
Aşkın ateşiyle yanıp pişmişem
Hakk yolunda cân ü tenden geçmişem
Allah için bir kerre de beni hatırla

Categories: Fahreddin ALTINTAŞ