Fahreddin ALTINTAŞ

Uşşaki Şeyhi (K.S.A)

Tarik-i Uşşakiyye’den Fahreddin ALTINTAŞ (ksa)

Hz. Allah zahiri ilimlerin öğrenilmesi için yer yüzüne alimleri eksik etmediği gibi batınî ilimleri öğretmek için de Tasavvuf ehlini eksik etmemiştir. Hiç şüphe yok ki bu eftal ümmed içinde yağmurun toprağa düşmesi ile ölü topraktan nebat fışkırdığı gibi; Hakkın izni ile ölmüş kalpleri diriltenler de mevcuttur. Dini, bütün tazeliği ile ayakta tutan onlardır. Her devirde etrafa nur saçmışlar, insan yetiştirmişlerdir. Hz. Allah’ı tercih edenler bunlar, Hz. Allah’ın da tercih ettiği bunlardır.
Değerli okuyucular, Muhterem Fahreddin ALTINTAŞ (Uşşaki) Efendi Ankara Kızılcahamam ilçesinin Üçbaş Köyünde 1919 Tarihinde dünyaya gelmiştir. Babası Seyyid Ali Efendi, Annesi ismi ile müsemma Kamile Hanımdır. Fahreddin Efendi ilk dini bilgisini, Seyri sülükünü nakşi ve kadiri tarikatlarında tammalayan, ilmi ile amil bir zat olan babasından almıştır. İlk Tasavvufa dahil oluşları; Uşşaki tarikati şeyhlerinden ve Nâra dergahı postnişini Hacı Mehmed Tevfik ÖZEL Efendi’den el alarak uşşaki tarikatına dahil olmuştur.
Şeyh Fahreddin ALTINTAŞ Uşşaki (KS) Efendimiz 23.08.2003 yılında Allahın rahmetine kavuşmuştur.

Categories: Fahreddin ALTINTAŞ