Fahreddin ALTINTAŞ

Uşşaki Şeyhi (K.S.A)

Archive for the 'Uşşaki Hakkında' Category

7- NEFS-İ (SAFİYE) KÂMİLE

….. VE EKÂÂMÜSSALÂT, VE MEN TEZEKKÂ FEİNNEMÂ YETEZEKKÂ LİNEFSİH, VE İLALLÂHİLMASIYR. ….. namazı kılanları uyarırsın. Kim arınırsa ancak kendisi için arınmış olur; dönüş ancak ALLAH’a dır. (Fatır. 18) Bu makamda nefsi artık sâfileşmiş, süzülmüş, vücudun en kötü yeri iken en iyi yeri olmuş, yani taş iken elmas olmuştır. Bu makamda sâlik Hakk’ın elindedir. Hakk’ı bilir […]

24 Mart 2011 at 12:16 - Comments

6- NEFS-İ MARDİYYE

İRCİ’IY İLÂ RABBİKİ RÂDİYETEN MARDIYYEH “Sen ondan hoşnut, O ‘ da senden hoşnut olarak rabbine dön” ( Fecr. 28) Bu makama yükselen nefsten Hazret-i ALLAH razı  olduğu için Nefs-i Mardiyye adını almıştır. Razı olmuş nefis demektir. Bunun seyri; ma’ALLAH tır. Alemi (Avalim); şu görünen şahadet (Nasut) alemidir. Hali (ahval); Hayrettir (Fenâ-ı Fiel Fenâ) dır. Yeri […]

24 Mart 2011 at 12:02 - Comments

5- NEFS-İ RAZİYE

YÂ EYYETÜHENNEFSÜLMUTMAİNNE İRC-IY İLA RABBİKİ RADİYETEN MARDİYYEH “Ey huzur içinde olana!” “Sen ondan hoşnut, O’da senden hoşnut olarak Rabbine dön” (Fecr. 27-28) Hazret-i ALLAH’ın bütün  imtihan ve ibtilalarına sadakât göstermiş, gelmiş ve gelecek her şeye razı olmuş, bütün gayret ve arzusu Mevlanın hoşnutluğunu kazanmak olan nefsin haline “Nefs-i Raziye” denir. Bu makamda salik denize düşen […]

24 Mart 2011 at 11:53 - Comments

4- NEFS-İ MUTMAİNNE

“ELLEZİYNE ÂMENÛ VE TATMAİNNÜ KULÛBÜHÜM BİZİKRİLLÂH ELÂ BİZİKRİLLAHİ TATMAİNNULKULÛB” “Onlar inanmışlar, kableri ALLAh’ı anmakla huzûra kavuşmuştur, dikkat edin, kalbler ancak ALLAH’ı anmakla huzûra kavuşur.”   Şirkten, şüpheden, isyan ve hatadan temizlenmiş, Mevlâ hitabıyka ıstırablardan kurtulup huzrura kavuşmuş nefis demektir. Kâlp üzerindeki dördüncü perdenin kalmasıyla ruh mutmainne makamına yükselmiştir.  Nitekim Cenab-ı Hak bu derceye yükselmiş nefse, […]

24 Mart 2011 at 11:38 - Comments

3- NEFS-İ MÜLHİME

FEELHEMEHÂ FÜCÛREHA VE TAKVÂHÂ (Şems 9) “Nefsini pak eden muhakkak umduğuna ermiş” İbadet, zikir ve riyazetlerin artması, nefsle şiddetli bir mücadeleye girilmasi neticesinde kalp üzerindeki perdelerden birisi daha kalkarsa, nefsin üçüncü makamına çıkılmış olur ki bu makama “Nefs-i Mülhime”  denir. Hazet-i ALLAH’ın insani ruha isyan ve itaatını vasıtasız olarak ilham etmesinden dolayı bu dereceye Mülhime […]

19 Mart 2011 at 17:26 - Comments

2- NEFS-İ LEVVÂME

“VE LÂ UKSİMU BİNNEFSİLLEV VAMETİ.” “Ve kendini kınayan nefse yemin ederim ki..” İnsan ruh; Hayvani Ruhun emmare iken işlediği günahlardan ve kötülüklerden pişmanlık duyar ve kendisini kınamaya başlarsa, onun bu haline “Nefs-i Levvâme” denir. İkinci makama yükselen sâlikin artık kalbindeki yedi perdeden birisi kalkmıştır. İbadetlerini yapar, yasaklardan kaçınmaya,emr-i ilahiyi yerine getirmeye çalışır. Buna rağmen yine […]

19 Mart 2011 at 16:43 - Comments

1- NEFS-İ EMMARE

“VE MÂ ÜBERRİÜ NEFSİY,İNENNEFSE LE’EMMÂRETÜN BİSSÛL İLLA MÂ RAHİME RABBİY, İNNE RABBİY GAFÛRÜ RAHİYM.” (YUSUF,53) “Ben nefsimi temize çıkaramam; çümkü nefis rabbimin merhameti olmadıkça kötülüğü emreder. Doğrusu Rabbim bağışlayandır,merhamet edendir.” İnsanı zorla kötülüğe sürükleyen nefstir. İnsani ruh, hayvani ruhun şehvâ arzularına boyun eğip ona itaat eder, bütün hallerinde ona muvafakat edip hükmü altına girerse onun […]

19 Mart 2011 at 12:08 - Comments

NEFİS VE DERECELERİ

Ey salik! Ulvi olan Ruh, bu karanlık cesetle birleşince yedi perde ile aslî halinden perdenlenmiştir. Bu perdelerden her birine nefssin dereceleri veya makamları denir. Tam yedi perdeli halî Nefs-i Emmaredir. Bir perdenin kalkmasıyla Levvâme, iki perdenin kalkmasıyla Mülhime, üç perdenin kalkmasıyla Mutmainne gibi isimler alır. Her perde kalktıkça, Ruha mânevi alemden ışıklar sızar. Tam perdeli […]

19 Mart 2011 at 11:48 - Comments

UŞŞAK-İ TARİKATINDA NEFSİN TARİFİ

18 Mart 2011 at 21:49 - Comments

Mutavassıt salikin rabıta ve teveccühü üç şekilde olur.

Mutavassıt salikin rabıta ve teveccühü üç şekilde olur. 1- Diz dize huzurda oturup teveccühünde, şeyhini huzurda bulduğu zaman; şeyhinin kendisini alıp Hazret-i Resulü Ekreme (SAV) Efendimize götürdüğünü farz etmeli ve sanki Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz, Mescid-i Nebevilerinin mihrabında oturmuş, cihar-ı yarı-ı güzin efendilerimiz de sağ ve sollarında bulunuyorlarmış ve ol mürid şeyhinin hırkası altında gizlenmiş, sahib-i […]

11 Kasım 2010 at 10:39 - Comments

İlk derse başlayan salikin rabıtası üç şekildir.

RABITAYI ŞERİF İlk derse başlayan salikin rabıtası üç şekildir. 1- Salik, gezip dolaştığı yerde şeyhinin eli elinde olduğu halde huzurunda oturur gibi  olmalıdır. 2- Şeyhinin ruhaniyetini (bir hırka, bir cübbe veya başka bir elbise gibi) giymiş olduğunu ve her zaman onunla gezip oturduğunu düşünmelidir. 3- Şeyhinin hırkası kenarında ve koltuğu altında gizlenmiş ve daima kendisiyle […]

11 Kasım 2010 at 10:10 - Comments

UŞŞAKİ TARİKATININ VİRDİ

MÜRİDİN GÜNLÜK DERSLERİ: BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM LAİLAHE İLLALLAH MUHAMMEDEN RASULLULAH “NEFSİNİ BİLEN RABBİNİ BİLİR” (Hz. Muhammed S.A.V) Abdest alındınktan sonra; ALLAH rızası için iki rek’at namaz kılınır. Birinci Rek’atta; Bir FATİHA üç İHLAS okunur. İkinci Rek’atta; yine bir FATİHA ve üç İHLAS okunur. KIBLEYE MÜTEVECCİHEN OTURULUR VE BESMELE ÇEKİLEREK DESTUR PİRİM EFENDİM DESTUR denir ve; Önce üç […]

10 Kasım 2010 at 14:48 - Comments
Nurgül
Selamünaleyküm Rabbim izni ile uşşaki tarikatına kayıldım... rabıta konusunda öğrenmek istediklerimi buldum .. izniniz ile okumak isterim
3 Mart 19 at 22:24

UŞŞAKİ TARİKATI HAKKINDA KISA BİGİLENDİRME

Uşşaki Tarikatının Piri ve kurucusuolan Kutbul Rabbani, Nebiler Varisi, Evliyalar Sultanı Hazreti Pir SEYYİD HASAN HÜSAMEDDİN UŞŞAKİ (K.S.A) Hazretleri,(H.880) yılında Buhara’da dünyaya gelmiştir. Buharalı Hacı Tebrek isimli tüccarın oğludur. Nesep yönünden Hz Pir, İmamı Hasan, B.Ali B.Ebu Talip ve Peygamber Efendimize (SAV) ulaşır. Esas adı Hasan, lakabı Hüsameddin dir. Halvetiyye şubelerinden olan UŞŞAKİ Tarikatının Piri’dir. […]

3 Kasım 2010 at 21:43 - Comments

TARIK-İ Uşşaki-NİN SİLSİLEİ ALİ ‘Si

1 — Hz. Muhammed Mustafa (SAV) 2 — Hz. Ali Keremallahu vechehu 3 — Hasan Basri R.A 4 — Şeyh Habibi Acemi K.S. 5 — Şeyh Ebu Süleyman Davud’u Tai K.S. 6 — Şeyh Ma’rufu Kerhi K.S 7 — Şeyh Sırrıyüs Sakati K.S 8 — Şeyh Meşadi Dinnuri K.S 9 — Muhammed Dinnuri K.S 10 […]

3 Kasım 2010 at 21:43 - Comments