Fahreddin ALTINTAŞ

Uşşaki Şeyhi (K.S.A)

Archive for the 'Hakkında' Category

Tarik-i Uşşakiyye’den Muhammed Tevfik Özel Efendi (ksa)

Hz. Hüseyin Hüsnü Aziz Efendi’nin (kabr-i şerifi Çanakkale Kilidbahir’de ) halifelerindendir. Çanakkale Nara Uşşaki dergahı postnişinlerindendir.  Nara dergahı şu anda askeri alan içinde kaldığından ziyarete açık değildir. Muhammed Tevfik Özel efendi Pir Seyyid Hasan Hüsameddin Uşşaki (ksa) manevi şeceresini hazırlamıştır. 1945’de Hakk’ka yürümüştür. Kabr-i şerifi Edirnekapı Şehitliğindedir. Yolunu Ankara ‘da Fahreddin Altıntaş efendi ile İzmir […]

4 Kasım 2010 at 17:41 - Comments

Tarik-i Uşşakiyye’den Fahreddin ALTINTAŞ (ksa)

Hz. Allah zahiri ilimlerin öğrenilmesi için yer yüzüne alimleri eksik etmediği gibi batınî ilimleri öğretmek için de Tasavvuf ehlini eksik etmemiştir. Hiç şüphe yok ki bu eftal ümmed içinde yağmurun toprağa düşmesi ile ölü topraktan nebat fışkırdığı gibi; Hakkın izni ile ölmüş kalpleri diriltenler de mevcuttur. Dini, bütün tazeliği ile ayakta tutan onlardır. Her devirde […]

2 Kasım 2010 at 21:59 - Comments