Kategori: Hakkında

Kas
4
Tarik-i Uşşakiyye’den Muhammed Tevfik Özel Efendi (ksa)

Hz. Hüseyin Hüsnü Aziz Efendi’nin (kabr-i şerifi Çanakkale Kilidbahir’de ) halifelerindendir. Çanakkale Nara Uşşaki dergahı postnişinlerindendir.  Nara dergahı şu anda askeri alan içinde kaldığından ziyarete açık değildir. Muhammed Tevfik Özel efendi Pir Seyyid Hasan Hüsameddin Uşşaki (ksa) manevi şeceresini hazırlamıştır. 1945’de Hakk’ka yürümüştür. Kabr-i şerifi Edirnekapı Şehitliğindedir. Yolunu Ankara ‘da Fahreddin Altıntaş efendi ile İzmir […]

Read This Post

Kas
2
Tarik-i Uşşakiyye’den Fahreddin ALTINTAŞ (ksa)